ДОНДУВС СВЯТКУЄ 60-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ І ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УНІВЕРСИТЕТУ

Автор: | 28.04.2021

Вітаємо Донецький державний юридичний університет МВС України сьогодні з 60-річним ювілеєм і отриманням статусу університету!

Донецький державний університет внутрішніх справ починає свою історію від Сталінської (Донецької) спеціальної середньої школи міліції (1961 р.), яка спершу розташовувалась у селищі Новожданівка Харцизького району Сталінської області. Перший випуск 1962 року становив усього 130 молодих офіцерів міліції.

Тривалий час навчальний заклад функціонував як школа, накопичуючи неоціненний практичний досвід підготовки висококваліфікованих правоохоронців, створюючи традиції наполегливого здобуття знань, відданого служіння справі, надійності та професіоналізму.

З 1965 року, після передислокації Донецької спеціальної середньої школи міліції (далі – ДССШМ) до обласного центру, розпочалося становлення навчального закладу, зокрема будівництво шкільного містечка.

70-ті роки стали часом утвердження ДССШМ як провідного спеціалізованого навчального закладу в системі підготовки правоохоронних кадрів не лише для України, а й для всіх регіонів колишнього Радянського Союзу. І це покладало на колектив велику відповідальність, вимагаючи максимальної віддачі.

У період з 1977 до 1989 року у ДССШМ було підготовлено тисячі гідних солдатів правопорядку, і не лише для нашої країни, а і для країн Азії та Африки. Дозвіл на організацію спецкурсу для підготовки іноземців став своєрідним визнанням найвищого професіоналізму всього педагогічного колективу школи. До початку 1992 року було підготовлено близько 300 спеціалістів-офіцерів для правоохоронних структур Конго, Гвінеї, Лаосу, Камбоджі, В’єтнаму, Афганістану, Ємену.

У березні 1992 року Донецьку спеціальну середню школу міліції було реорганізовано у Донецьке училище міліції МВС України.

Датою народження вищого навчального закладу є 8 лютого 1993 року, коли на базі Донецького відділення заочного навчання Української академії внутрішніх справ та Донецького училища міліції при Донецькому державному університеті було створено Донецький інститут внутрішніх справ (ДІВС). Інститут розпочинав свій розвиток із 3 факультетів і 8 кафедр, які  входили до його структури.

В історії навчального закладу багато яскравих, а часом і героїчних сторінок. Курсанти інституту (школи, училища) в різні періоди забезпечували порядок і охорону найважливіших об’єктів після аварії на Чорнобильській АЕС, захищали мирне населення від свавілля та бандитизму в «гарячих» точках СРСР у 80-ті та 90-ті, надавали допомогу в ліквідації наслідків стихійних лих та ін.

У місті Донецьку на всіх формах навчання вищу освіту здобували більше 4 000 курсантів, слухачів та студентів – представників усіх регіонів України, а щорічний випуск складав майже тисячу спеціалістів-правознавців, які й натепер працюють не лише в Донецькій області та усіх куточках України, а й за кордоном.

На той час Інститут ліцензовано на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Його визнано акредитованим за III рівнем зі спеціальностей «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» та за IV рівнем зі спеціальності «Правознавство».

Ліцензійний обсяг за напрямом підготовки «Правознавство» становив 1000 осіб, у тому числі денна форма навчання – 550, заочна форма навчання – 450 осіб.

Загальна площа території: 64 466,8 кв. м.

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів: 21 612 кв. м.

Фонд загальної бібліотеки: понад 160 тис. примірників.

Інститут здійснював підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» на 6 факультетах:

  1. факультет кримінальної міліції: спеціалізація: карний розшук, оперативно-розшукова діяльність в сфері інформаційних технологій, боротьба з економічними злочинами;
  2. факультет міліції громадської безпеки, спеціалізація: інспекторський склад підрозділів адміністративної служби міліції та адміністративно-правова;
  3. слідчо-криміналістичний факультет, спеціалізація: слідство та дізнання, слідчі з розслідування ДТП, судова експертиза, експерт-криміналіст;
  4. факультет безпеки дорожнього руху, спеціалізація: безпека дорожнього руху, адміністративно-правова діяльність підрозділів ДАІ; 2009 року факультет безпеки дорожнього руху було визначено базовим серед ВНЗ МВС України з підготовки фахівців для державної автомобільної інспекції;
  5. факультет заочного та дистанційного навчання, спеціалізація: карний розшук, адміністративно-правова;
  6. факультет права (на умовах повної компенсації витрат на навчання), спеціалізація: господарчо-правова, фінансово-правова, кримінально-правова, цивільно-правова. 2009 року на факультеті відбувся перший випуск магістрів права.

Особливе місце серед навчальних підрозділів Інституту посідав факультет заочного та дистанційного навчання працівників ОВС, який здійснював ступеневу підготовку фахівців із числа практичних працівників міліції для органів внутрішніх справ без відриву від основної роботи. Розпочавши своє функціонування у 1964 році як навчально-консультаційний пункт Київської вищої школи МВС СРСР, спочатку заочне відділення, а пізніше факультет заклав основу майбутнього юридичного вишу.

До структури Інституту також входили магістратура, ад’юнктура, курси післядипломної освіти, науково-дослідний центр психотренінгових технологій, курси підготовки водіїв категорії «В», «С», «D», курси довузівської підготовки, три науково-дослідні лабораторії.

Також в цей період на 22 кафедрах інституту працюють 241 кваліфікований викладач. У тому числі 6 академіків, 10 докторів наук, 132 кандидати наук (у т.ч. 82 – юридичних). Вчене звання «професор» мають 7 осіб, «доцент» – 60.

Ад’юнктура інституту працює з 1997 року. До 2014 року вона готувала наукові та науково-педагогічні кадри для здобуття наукових ступенів кандидатів наук за науковими спеціальностями 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. На різних формах в ад’юнктурі інституту навчалися 150 осіб.

З 2007 року в інституті функціонують курси довузівської підготовки, покликані допомогти майбутнім абітурієнтам успішно скласти зовнішнє незалежне тестування та вступити до інституту.

У 2008 році відкрито магістратуру із щорічним набором 30 осіб.

З 2009 року в інституті функціонувала науково-дослідна лабораторія з безпеки дорожнього руху, головним завданням якої було впровадження наукових досягнень у практичну діяльність органів внутрішніх справ, а отже – зближення теорії і практики.

Особлива увага приділялася постійному розширенню міжнародного співробітництва, вивчення можливостей використання передового зарубіжного досвіду в удосконаленні професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. Постійний обмін досвідом під час роботи численних міжнародних конференцій, стажування викладачів, курсантів та студентів за кордоном, участь у спільних проєктах говорять про реальність євроінтеграційних процесів, що відбуваються в інституті.

Донецький юридичний інститут зростав у буквальному сенсі. Зводилися нові навчальні корпуси, закінчувалось будівництво медико-оздоровчого комплексу і курсантської їдальні. У найближчій перспективі планувалися – спортивний манеж з басейном, будівництво бібліотечного комплексу, навчально-житлового комплексу для курсантів, житлового будинку для співробітників інституту та багато інших цікавих проєктів.

У червні 2014 року, з огляду на події, що відбувалися у Донецькій області, організовано передислокацію з території інституту портативної комп’ютерної техніки, матеріально-технічної бази та співробітників інституту до міста Маріуполь, де було забезпечено діяльність оперативного штабу, здійснення заходів щодо організації відновлення документообігу навчального закладу та діяльності структурних підрозділів, організація пропозицій щодо визначення перспективи подальшої діяльності інституту, як вишу-переселенця.

Також було забезпечено передислокацію інституту до міста Кривий Ріг, де виш відновив освітньо-наукову діяльність у двох навчальних корпусах за адресами: вул. Степана Тільги, 21 та вул. Співдружності, 92, а згодом
і відновив таку ж діяльність у місті Маріуполь, де натепер функціонують факультет № 2 (просп. Луніна, 89) та Маріупольський центр первинної професійної підготовки «Академія поліції» (просп. Будівельників, 145).

Від 15 квітня 2020 року посаду ректора ЗВО обіймає доктор юридичних наук, професор полковник поліції Сергій Сергійович Вітвіцький.

На сьогодні Донецький державний університет внутрішніх справ  здобув свій статус провідного закладу вищої освіти Донецького регіону та одного з кращих вишів України, який натепер входить до 200 найкращих закладів вищої освіти України.

Університет здійснює підготовку фахівців за державним замовленням освітніх ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», а також освітньо-наукового ступеня доктор філософії в галузі знань «Право». Докторантура за спеціальністю 081 «Право» в ДЮІ МВС України була відкрита рішенням Вченої ради вишу у 2016 році. Щороку за державним замовленням на денну форму навчання вступає 1 докторант, а також 4 докторанти можуть навчатися за кошти фізичних та юридичних осіб. У докторантурі свої дисертації на здобуття ступеня доктора наук захистили 3 докторанти.

За контрактом також надаються освітні послуги зі здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями «Економіка» (спеціалізація «Економічна безпека підприємств») і «Публічне управління та адміністрування». Також забезпечено розгалужену систему навчальних підрозділів, спеціалізованих аудиторій для підготовки поліцейських та цивільних осіб.

Всього на всіх формах навчання за ліцензованими спеціальностями здобувають освіту 2 449 здобувачів вищої освіти. Зокрема, на денній формі навчається 703 курсанти.

Штатна кількість працівників становить 479 осіб, з них 154 наукових, науково-педагогічних працівників. В Університеті працюють 23 доктори та 83 кандидати наук. Кількість докторів і кандидатів наук за вказаний період збільшилася на 30 %.

В Університеті також функціонують 2 спеціалізовані вчені ради з захисту дисертацій за 6 науковими спеціальностями, в яких протягом 2018-2020 років успішно захищено 81 дисертаційне дослідження. З метою забезпечення можливості публікувати результати своїх досліджень вченими та молодими науковцями виш видає два збірники наукових праць «Правовий часопис Донбасу» (спеціальність 081 «Право») та «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика» (спеціальності 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність»).

Налагоджена тісна співпраця з органами влади, зокрема, Міністерством освіти і науки України, Національною академією правових наук України, органами місцевого самоврядування, зокрема, Маріупольською та Криворізькою міськими радами, що сприяє в цілому розвитку нашого вишу. На базі Університету розташовано Донецький регіональний центр Національної академії правових наук України, Донецьке обласне відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Міжнародну асоціацію господарського права. Університет включено до Дирекції Європейської організації публічного права. Забезпечено надійні партнерські стосунки з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні, ОБСЄ, зарубіжними закладами вищої освіти Греції, Німеччини, Польщі, США, Чехії тощо.

У 2020 році за вишем закріплені такі пріоритетні напрями підготовки поліцейських: «поліція на воді» та «сектори (групи) реагування патрульної поліції».

З моменту передислокації Університет потужно розвиває матеріально-технічну базу – вдалося збільшити матеріально-технічні потужності як аудиторного фонду, так і технологічного забезпечення освітнього процесу.

За п’ять років забезпечено використання приміщень загальною площею 28 685,37 м² у містах Маріуполь та Кривий Ріг. Відремонтовано та здано в експлуатацію два приміщення у м. Кривий Ріг (вул. Співдружності, 92а), площею 7 615 м²; вул. Степана Тільги, 21, площею 3 455,8 м²).

За рахунок фінансування Маріупольської міської ради та підтримки МВС тривають ремонтні роботи з облаштування приміщень у м. Маріуполь Донецької області (просп. Луніна, 89 (триповерхова будівля), площею 3487 м²; просп. Луніна, 89 б (п’ятиповерхова будівля), площею 2 357 м²; вул. Нахімова, 7 (чотириповерхова будівля), площею 1 844,4 м²).